TEORETISK KURS I UPPSLUTNINGSMETODER

TEORETISK KURS I UPPSLUTNINGSMETODER

Teoretisk kurs i uppslutningsmetoder
Kursens mål är att ge en inblick i olika metoder för uppslutning av prover. Val av uppslutningsmetod relateras till provtyp. Till vilka element som ska bestämmas, till detektionsmetod – olika spektroskopiska och elektrokemiska metoder.
Kursen har två delar under 1,5 dagar.
– Del 1 behandlar metallurgiska, oorganiska prov.
– Del 2 behandlar organiska, biologiska prov.

Lärare: Professor Ragnar Bye, Universitetet i Oslo
Som kurslitteratur ingår lärarens bok om uppslutningsmetoder.


Innehåll, Teoretisk kurs i uppslutningsmetoder
I huvudsak behandlas

• Glas och degelutrustning
• Metoder där syror används, oxiderande och ickeoxiderande blandningar.
• Torrföraskning
• Smältuppslutning. Sura, basiska och oxiderande
• Syrgasuppslutning
• Mikrovågsugn
• Uppslutning i bomber
• Säkerhetsåtgätder

Varukorg
Rulla till toppen