Försäljningsvillkor

1. Anmälan

Anmälan är bindande. Villkor för om- och avbokning återfinns i stycke 3 nedan.

2. Betalning av deltagaravgift

Alla priser och avgifter är angivna exklusive moms.

Deltagaravgift faktureras normalt i förskott. Vid sen anmälan och i särskilda fall kan dock fakturering ske senare, alternativt i efterskott.

Betalning inklusive mervärdesskatt kan ske via kortbetalning eller faktura, vid fakturering betalning ske senast 14 dagar före kurs/seminarie start. Vid försenad betalning har Kemistutbildarna rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Bokningsbekräftelse skickas i form av kvitto/faktura eller  via e-post i samband med anmälan.

3. Villkor för om- och avbokning

3.1 Ombokning

Ombokning/överlåtelse av plats kan ske kostnadsfritt fram till utbildningsstart.

3.2 Avbokning

Avbokning av plats kan göras utan kostnad upp till 14 dagar före arrangemangets start. Återbud därefter, fram till 7 dagar före start, debiteras med halva avgiften. Vid senare återbud debiteras hela avgiften. Vid uppvisande av läkarintyg debiteras ingen avgift oavsett avbokningstillfälle.

4. Inställd utbildning

Antalet platser på varje utbildning/seminarie är begränsat. Kemistutbildarna förbehåller sig rätten att ställa in kurser vid för få antal deltagare. Vid inställd utbildning återbetalas hela kursavgiften, alternativt erbjuds kunden plats på annan motsvarande utbildning.