Försäljningsvillkor

1. Anmälan

Anmälan är bindande. Villkor för om- och avbokning återfinns i stycke 3 nedan.

2. Betalning av deltagaravgift

Alla priser och avgifter är angivna exklusive moms.

Deltagaravgift faktureras normalt i förskott. Vid sen anmälan och i särskilda fall kan dock fakturering ske senare, alternativt i efterskott.

Betalning inklusive mervärdesskatt kan ske via kortbetalning eller faktura, vid fakturering betalning ske senast 14 dagar före kurs/seminarie start. Vid försenad betalning har Kemistutbildarna rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Bokningsbekräftelse skickas i form av kvitto/faktura eller  via e-post i samband med anmälan.

3. Villkor för om- och avbokning

3.1 Ombokning

Ombokning/överlåtelse av plats kan ske kostnadsfritt fram till utbildningsstart.

3.2 Avbokning

Avbokning av plats kan göras utan kostnad upp till 14 dagar före arrangemangets start. Återbud därefter, fram till 7 dagar före start, debiteras med halva avgiften. Vid senare återbud debiteras hela avgiften. Vid uppvisande av läkarintyg debiteras ingen avgift oavsett avbokningstillfälle.

4. Inställd utbildning

Antalet platser på varje utbildning/seminarie är begränsat. Kemistutbildarna förbehåller sig rätten att ställa in kurser vid för få antal deltagare. Vid inställd utbildning återbetalas hela kursavgiften, alternativt erbjuds kunden plats på annan motsvarande utbildning.

Varukorg
Rulla till toppen