OM OSS

Kemistutbildarna idag

Vi driver idag Kemistutbildarna vid sidan om våra ordinarie arbeten. Camilla har jobbat som säljare i många år har ett brett kontaktnät med både kunder och leverantörer. Birgitta har en gedigen laboratoriebakgrund inom framförallt pappersindustrin. och agerar även som kursledare på våra kurser.

Våra olika bakgrunder skapar en intressant dynamik och hjälper oss att fånga upp idéer till aktuella kurser och seminarier. Vårt nätverk hjälper oss även att hitta kompetenta, erfarna kursledare och föredragshållare. Vårt mål är att förutom att förmedla kunskap även att bidra till ett naturligt erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande. 

Historik

F√∂retaget startades av √Ėrjan Ekstr√∂m 1989. Han var elektroingenj√∂r och m√•ng√•rig instrumentf√∂rs√§ljare med Skandinavien som arbetsomr√•de Det gjorde att han k√§nde m√•nga laboratoriekemister och lab-chefer inom kemisk industri. √Ėrjans tidigare verksamhet var inom oorganisk analys, vilket blev det f√§lt d√§r han satsade, genom att erbjuda kurser i de flesta instrumentella analystekniker inom oorganisk analys.¬†

2003 blev √Ėrjan pension√§r. Han √∂verl√§t d√§rf√∂r f√∂retaget till fyra n√§ra v√§nner, varav flera hade varit hans inhyrda l√§rare. Fram till h√∂sten 2015 drevs f√∂retaget av Svenerik B√§ckman, Ragnar Bye,¬† Camilla Junggren och Gillis Lundgren. Fr√•n h√∂sten 2015 driver Camilla Junggren f√∂retaget vidare som ensam √§gare i n√§ra samarbete med Birgitta Gustafsson.

Affärsidé

Vidareutbildning för yrkesverksamma kemister, i form av praktiska och teoretiska kurser. Kursverksamheten skall främst bedrivas ute hos kund för att så möjligt skall ges möjlighet till vidareutbildning samt att vi jobbar med för kunden aktuella problem och frågeställningar. Vi ska också skapa plattformar för erfarenhetsutbyte, genom att arrangera användarmöten och seminarier.