WE EXPAND YOUR MIND

WE EXPAND YOUR MIND

KEMISTUTBILDARNA IDAG

Vi driver idag Kemistutbildarna vid sidan om våra ordinarie arbeten. Camilla har jobbat som säljare i många år har ett brett kontaktnät med både kunder och leverantörer. Birgitta har en gedigen laboratoriebakgrund inom framförallt pappersindustrin. och agerar även som kursledare på våra kurser.

Våra olika bakgrunder skapar en intressant dynamik och hjälper oss att fånga upp idéer till aktuella kurser och seminarier. Vårt nätverk hjälper oss även att hitta kompetenta, erfarna kursledare och föredragshållare. Vårt mål är att förutom att förmedla kunskap även att bidra till ett naturligt erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande. 

Historik

Företaget startades av Örjan Ekström 1989. Han var elektroingenjör och mångårig instrumentförsäljare med Skandinavien som arbetsområde Det gjorde att han kände många laboratoriekemister och lab-chefer inom kemisk industri. Örjans tidigare verksamhet var inom oorganisk analys, vilket blev det fält där han satsade, genom att erbjuda kurser i de flesta instrumentella analystekniker inom oorganisk analys. 

2003 blev Örjan pensionär. Han överlät därför företaget till fyra nära vänner, varav flera hade varit hans inhyrda lärare. Fram till hösten 2015 drevs företaget av Svenerik Bäckman, Ragnar Bye,  Camilla Junggren och Gillis Lundgren. Från hösten 2015 driver Camilla Junggren företaget vidare som ensam ägare i nära samarbete med Birgitta Gustafsson.

Affärsidé

Vidareutbildning för yrkesverksamma kemister, i form av praktiska och teoretiska kurser. Kursverksamheten skall främst bedrivas ute hos kund för att så möjligt skall ges möjlighet till vidareutbildning samt att vi jobbar med för kunden aktuella problem och frågeställningar. Vi ska också skapa plattformar för erfarenhetsutbyte, genom att arrangera användarmöten och seminarier.

Varukorg
Rulla till toppen