INTEGRITETSPOLICY

Kemistutbildarnas integritetspolicy
Din integritet √§r viktig och vi arbetar f√∂r att s√§kerst√§lla att den skyddas vid din anv√§ndning av v√•ra tj√§nster samt att du ska ha k√§nnedom om vilken information vi sparar. Vi hanterar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsf√∂rordning (General Data Protection Regulation ‚Äď GDPR). Nedan hittar du information om vilka uppgifter om dig som deltagare p√• v√•ra kurser och anv√§ndarm√∂ten vi behandlar, f√∂r vilka √§ndam√•l, den r√§ttsliga grunden f√∂r behandlingen, hur l√§nge uppgifterna sparas och dina r√§ttigheter

Hur personuppgifter behandlas och samlas in
Kemistutbildarna samlar in personuppgifter via registrering och anmälan till kurser och möten, antingen via webbformulär eller telefon eller i samband med verksamhet. Kemistutbildarna registrerar i normalfallet namn, anställningsställe, adress, e-post, telefonnummer och uppgifter relaterade till deltagande såsom analysteknik och teknikleverantör.

Direkt marknadsföring
Kemistutbildarna behandlar deltagares uppgifter för marknadsföringsåtgärder, med stöd av den rättsliga grunden intresseavvägning utifrån vårt berättigade intresse att marknadsföra våra tjänster.
Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?
Vi säljer aldrig dina uppgifter till en tredje part. Uppgifter vidarebefordras till tredje part endast då det krävs för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Din integritet är viktig för oss och därför sätter vi säkerheten i fokus. Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen samt etablerade riktlinjer för informationssäkerhet.

Dina rättigheter
Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Du har rätt att få veta om och hur Kemistutbildarna behandlar dina personuppgifter samt efter skriftlig, undertecknad begäran få ett registerutdrag över de personuppgifter som finns registrerade.
Du har √§ven r√§tt att beg√§ra r√§ttelse av felaktiga eller missvisande uppgifter. Du har alltid r√§tt att avb√∂ja att dina personuppgifter anv√§nds f√∂r direkt marknadsf√∂ring, vilket inkluderar profilering i den utstr√§ckning som denna har ett samband med s√•dan direkt marknadsf√∂ring. I alla v√•ra utskick finns m√∂jligheten att avb√∂ja framtida utskick genom att ‚ÄĚklicka h√§r f√∂r att avregistrera din adress‚ÄĚ.
Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna på hemsidan.

Länkar
Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser som vi inte har kontroll över. Vi ansvarar inte för sekretesskyddet eller innehållet på dessa webbplatser, utan tillhandahåller dessa länkar i syfte att göra det enklare för våra deltagare att hitta mer information om specifika ämnen.

Cookies
Kemistutbildarna använder cookies för att förbättra och förenkla ditt besök. Vi använder inte cookies för att lagra personuppgifter eller för att sprida uppgifter till tredje part.
Vi använder cookies från tredje part för att samla in besöksstatistik i analysverktyget Google Analytics. De cookies som används är både permanenta och tillfälliga cookies (sessionscookies).