TEORETISK KURS I TITRERMETODER

TEORETISK KURS I TITRERMETODER

Teoretisk kurs i Titrermetoder
Titrering används fortfarande för noggrann bestämning av huvudkomponenter. Titrering kan automatiseras på ett förhållandevis enkelt sätt. Kursen är anpassad för laboratoriepersonal på olika nivåer. De vanligaste titrermetoderna som syra/bas, komplexometriska, redox- och fällningstitreringer behandlas. Av detektionsmetoder går vi igenom färgindikationer, fotometri, potentiometri, konduktometri och coulometri. Principen för några vanliga titreringsutrustningar gås igenom.

Kursens längd: 1,5 dagar
Lärare: Professor Ragnar Bye, Universitetet i Oslo.


Innehåll, Teoretisk kurs i Titrermetoder
• Teorin kring titrermetoder
• Användningsområde och begränsningar
• Mätfel: spädning, vägning, titrerfel etc.
• Detektionsmetoder: teori och ptaktik
• Titrering av flera ämnen i blandning
• Hur välja titrermetod och detektionsmetod?
• Inställningar av titrerlösningar
• Primärstandarder
• Titrerkurvor
• Automatisering

Varukorg
Rulla till toppen