TEORETISK KURS I METODUTVECKLING INOM ICP-TEKNIKEN

TEORETISK KURS I METODUTVECKLING INOM ICP-TEKNIKEN

Teoretisk kurs i metodutveckling inom ICP-Tekniken
• Kursen vänder sig till dem som redan har praktiska erfarenheter av ICP och behöver förkovra sig. Den ger en kompetenshöjning som leder till att ICP-utrustningen kan användas effektivare och med bättre resultat.
• Den omfattar två och en halv dag där föreläsningar, gruppövningar och diskussioner varvas.

Lärare: Professor Jean Pettersson, Uppsala universitet.
Plats: Uppsala universitet, institutionen för analytisk kemi


Innehåll, Teoretisk kurs i metodutveckling inom ICP-Tekniken
• Instrumentering – förstoftare, bakgrundskorrektion
• Interferenser – orsak och åtgärder
• Strategi för metodoptimering
• Referensmaterial
• Stastistik och metodutvärdering
• Provberedning
• Speciella tekniker – flow injection, mikroinjicering
• Kritisk utvärdering av resultatet
• Övningsuppgifter.

Varukorg
Rulla till toppen