TEORETISK KURS I METODUTVECKLING INOM AAS-GRAFITUGNSTEKNIKEN

TEORETISK KURS I METODUTVECKLING INOM AAS-GRAFITUGNSTEKNIKEN

Teoretisk kurs i metodutveckling inom AAS-Grafitugnstekniken
Kursen riktar sig till dem som redan har praktiska erfarenheter inom AAS grafitugn och behöver förkovra sig. Den ger en kompetenshöjning som leder till att laboratorieinstrumenten kan utnyttjas effektivare med bättre resultat. Kursen består av föreläsningar och diskussioner.

Kursen är företagsspecifik och går i kundens lokaler med befintlig utrustning

Kurstid: 1 eller 1,5 dag beroende på förkunskaper.
Lärare: Professor Ragnar Bye, Universitetet i Oslo.


Innehåll, Teoretisk kurs i metodutveckling inom AAS-Grafitugnstekniken
• Genomgång av de allmänna principerna för AAS (Vid behov beroende på deltagarnas förkunskaper)
• Instrumentering – grafitugnar, lampor, signalutvärdering, bakgrundskorrektion
• Arbeta med plattformstekniken
• Arbeta med matrismodifierare
• Atomiseringsmekanismer
• Störningar – orsaker och åtgärder
• Direktbestämning av fasta material
• Provberedning
• Strategi för medoptimering

Varukorg
Rulla till toppen