STATISTIK 1

STATISTIK 1

Statistik 1
Kursen behandlar grundläggande begrepp, beskrivande statistik, och statistiska tester (t-test, F-test, Grubbs test m.fl.) som används för att granska medelvärden, spridningsmått och misstänka avvikande värden. Vi tar upp skillnaden mellan slumpmässiga fel, systematiska fel, grova fel, noggrannhet, riktighet, precision och mätosäkerhet samt varför det är viktigt att specificera förhållandet som råder när mätningar upprepas. Vi ger exempel på betydelsen av statistisk utvärdering vid validering/verifiering, jämförelser mellan laboratorier och utvärdering av mätosäkerhet.

Kursen är i grundutförande 2 dagar men kan anpassas till 1 dag.

Varukorg
Rulla till toppen