Revision av ledningssystem

Revision av ledningssystem

Revision av ledningssystem
Kursen behandlar interna revisioner, revisioner av underleverantörer tredjepartsrevisioner. Kompetens hos revisorer och bedömare, revisionsprinciper och -metoder. Kraven i ledningssystemstandarder (ISO 9001, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17043, ISO 17034, ISO 15189, ISO 22870 och ISO 15195) gås igenom. Upprättande av revisionsprogram, erfarenheter från att göra revisioner och att själv bli granskad. Vägledningsdokument om revisioner (ISO 19011 och Swedac DOC 05:6), intervjuteknik och hjälpmedel.

Kursen är i grundutförande 2 dagar men kan anpassas till 1 dag.

Varukorg
Rulla till toppen