QA-KURS FÖR LABORATORIEPERSONAL

QA-KURS FÖR LABORATORIEPERSONAL

Kvalitetssäkring och ackreditering i laboratorier
En tvådagarskurs som ger ingående kunskaper om hur kvalitetssäkring fungerar i laboratorier och om hur  en ackreditering genomförs. Kursinnehållet kan anpassas till enskilda laboratoriers behov och kan arrangeras hos kunden.

Lärare:  Birgitta Gustafsson, Kemikompassen


Innehåll, QA-Kurs för laboratoriepersonal

Statistiska begrepp
• Mätfel
• Repeterbarhet
• Detektionsgräns
• Lägsta bestämbarhetsgräns
• Kontrolldiagram – SPC
• Kontrollmetoder – olika former
•Analysmetodkrav – grundregler
• Kvalitetssäkring i laboratoriet

QA-systemet
• QA-manualen
• Eget QA-system och manual med er egen QA-ansvarig
• Datorsystem i laboratorier

Styrning/kontroll
• Funktionalitet
• Pålitlighet
• Säkerhet
• Övrigt

QA- vad och varför
• ISO 9000-serien
• Kvalitetssystem
• Dokumentstyrning
• Certifiering/Ackreditering
• Begreppet ”Totalkvalitet”
• Grupparbeten

Varukorg
Rulla till toppen