Mätosäkerhet

Mätosäkerhet

Mätosäkerhet
Kursen behandlar krav på mätosäkerhetsangivelse vid kalibrering och provning, områdets terminologi, identifiering och gruppering av potentiella osäkerhetskällor (inklusive provtagning), användning av information från kvalitetssäkring och -kontroll, mätosäkerhetsbudget, hur du kan utnyttja redan publicerade data för att förenkla arbetet. Manuella beräkningar, förenklingar samt
tillgängliga mjukvaror, beslutsregler och bedömning/försäkran om överensstämmelse och rapportering av mätosäkerhet samt dialogen med kunderna.

Kursen är i grundutförande 2 dagar men kan anpassas till 1 dag

Varukorg
Rulla till toppen