GRUNDLÄGGANDE KURS I GASKROMATOGRAFI

GRUNDLÄGGANDE KURS I GASKROMATOGRAFI

Grundläggande kurs i gaskromatografi
2-dagars kurs i gaskromatografi som behandlar grundläggande teori, injektorer och injektionstekniker, detektorer, kolonner och stationärfaser, kvalitativ och kvantitativ analys, felsökning och underhåll samt praktiska övningar.
Kursen är främst avsedd för laboratoriepersonal med liten eller ingen erfarenhet av gaskromatografi. Kursen kan också vara lämplig för personer med lång praktisk erfarenhet som vill bättra på de teoretiska kunskaperna.
Kursen är en företagsanpassad utbildning vilket innebär att den hålls i kundens lokaler med användande av befintlig utrustning. Den praktiska delen utformas efter kundens önskemål. Det finns också möjlighet att anpassa den teoretiska delen genom fördjupning av vissa delar.


Innehåll, Grundläggande kurs i gaskromatografi

Introduktion till gaskromatografi

Kort genomgång av GC-historia och av kromatografens olika delar som bärgassystem, injektorer, kolonner, detektorer.

Grundläggande teori
Genomgång av begrepp som retentionstider, bottental, upplösning, selektivitet, effektivitet, HETP mm.

Injektorer och injektionstekniker
Split- och splitlessinjektion, lösningsmedelseffekt, on-columninjektion, ventilinjektorer, headspace, SPME, automatinjektorer.

Detektorer
Allmänt om detektionsprinciper. Genomgång av de vanligaste detektorernas funktion.

Kolonner och stationärfaser
Olika kolonnmaterial, dimensioner och flöden. Genomgång av stationärfaser och diskussion av kolonnval. Polaritetsbegreppet. Optimering.

Kvalitativ och kvantitativ analys
Metoder för kvalitativ bestämning. Några olika beräkningsmetoder inom kvantitativ analys.

Felsökning och underhåll
Vanliga problem som kan uppstå och hur man åtgärdar dem. Underhåll av en gaskromatograf.

Praktiska övningar (exempel)
Beräkning av kromatografiska parametrar. Hantering av kapillärkolonner. Injektionsteknik, flödesmätning, temperaturprogrammering av kolonn.

Varukorg
Rulla till toppen