Camilla Junggren

Camilla Junggren

Delägare. Håller i alla praktiska frågor kring organisation, bokningar och administration för kurser och seminarier. Arbetar till vardags på LAB Noax AB med försäljning av instrument för vattenanalys, provberedningsutrustning samt förbrukningsmaterial mot laboratorier och tillverkningsindustrin. Har tidigare grundat och drivit företag med olika ägarkonstellationer t ex Teknolab AB och Standard Supplies AB vilket genererat mer än 20-års erfarenhet av att tillhandahålla certifierat referensmaterial för de flesta typer av kemiska analyser.