TEORETISK KURS I UPPSLUTNINGSMETODER

Teoretisk kurs i uppslutningsmetoder

 • Kursens mål är att ge en inblick i olika metoder för uppslutning av prover. Val av uppslutningsmetod relateras till provtyp. Till vilka element som ska bestämmas, till detektionsmetod – olika spektroskopiska och elektrokemiska metoder.
 • Kursen har två delar under 1,5 dagar.
  – Del 1 behandlar metallurgiska, oorganiska prov.
  Del 2 behandlar organiska, biologiska prov.
 • Lärare: Professor Ragnar Bye, Universitetet i Oslo
  Som kurslitteratur ingår lärarens bok om uppslutningsmetoder.

Innehåll, Teoretisk kurs i uppslutningsmetoder
I huvudsak behandlas

 • Glas och degelutrustning
 • Metoder där syror används, oxiderande och ickeoxiderande blandningar.
 • Torrföraskning
 • Smältuppslutning. Sura, basiska och oxiderande
 • Syrgasuppslutning
 • Mikrovågsugn
 • Uppslutning i bomber
 • Säkerhetsåtgätder

Utskriftversion (PDF)