TEORETISK KURS I TITRERMETODER

Teoretisk kurs i Titrermetoder

 • Titrering används fortfarande för noggrann bestämning av huvudkomponenter. Titrering kan automatiseras på ett förhållandevis enkelt sätt. Kursen är anpassad för laboratoriepersonal på olika nivåer. De vanligaste titrermetoderna som syra/bas, komplexometriska, redox- och fällningstitreringer behandlas. Av detektionsmetoder går vi igenom färgindikationer, fotometri, potentiometri, konduktometri och coulometri. Principen för några vanliga titreringsutrustningar gås igenom.
 • Kursens längd: 1,5 dagar
 • Lärare: Professor Ragnar Bye, Universitetet i Oslo.

Innehåll, Teoretisk kurs i Titrermetoder

 • Teorin kring titrermetoder
 • Användningsområde och begränsningar
 • Mätfel: spädning, vägning, titrerfel etc.
 • Detektionsmetoder: teori och ptaktik
 • Titrering av flera ämnen i blandning
 • Hur välja titrermetod och detektionsmetod?
 • Inställningar av titrerlösningar
 • Primärstandarder
 • Titrerkurvor
 • Automatisering

Utskriftversion (PDF)