TEORETISK KURS I METODUTVECKLING INOM ICP-TEKNIKEN

Teoretisk kurs i metodutveckling inom ICP-Tekniken

 • Kursen vänder sig till dem som redan har praktiska erfarenheter av ICP och behöver förkovra sig. Den ger en kompetenshöjning som leder till att ICP-utrustningen kan användas effektivare och med bättre resultat.
 • Den omfattar två och en halv dag där föreläsningar, gruppövningar och diskussioner varvas.
 • Lärare: Professor Jean Pettersson, Uppsala universitet.
 • Plats: Uppsala universitet, institutionen för analytisk kemi

Innehåll, Teoretisk kurs i metodutveckling inom ICP-Tekniken

 • Instrumentering – förstoftare, bakgrundskorrektion
 • Interferenser – orsak och åtgärder
 • Strategi för metodoptimering
 • Referensmaterial
 • Stastistik och metodutvärdering
 • Provberedning
 • Speciella tekniker – flow injection, mikroinjicering
 • Kritisk utvärdering av resultatet
 • Övningsuppgifter.

Utskriftversion (PDF)