QA-KURS FÖR LABORATORIEPERSONAL

Kvalitetssäkring och ackreditering i laboratorier

 • En tvådagarskurs som ger ingående kunskaper om hur kvalitetssäkring fungerar i laboratorier och om hur  en ackreditering genomförs. Kursinnehållet kan anpassas till enskilda laboratoriers behov och kan arrangeras hos kunden.
 • Lärare:  Birgitta Gustafsson, Kemikompassen

Innehåll, QA-Kurs för laboratoriepersonal
Statistiska begrepp

 • Statistiska begrepp:
 • Mätfel
 • Repeterbarhet
 • Detektionsgräns
 • Lägsta bestämbarhetsgräns
 • Kontrolldiagram – SPC
 • Kontrollmetoder – olika former
 • Analysmetodkrav – grundregler

Kvalitetssäkring i laboratoriet

 • QA-systemet
 • QA-manualen
 • Eget QA-system och manual med er egen QA-ansvarig

Datorsystem i laboratorier

 • Styrning/kontroll
 • Funktionalitet
 • Pålitlighet
 • Säkerhet

Övrigt

 • QA- vad och varför
 • ISO 9000-serien
 • Kvalitetssystem
 • Dokumentstyrning
 • Certifiering/Ackreditering
 • Begreppet ”Totalkvalitet”
 • Grupparbeten

Utskriftversion (PDF)