KURS I LABORATORIESTATISTIK

Kurs i statistisk behandling av mätdata

  • En endagskurs för laboratoriepersonal i statistisk behandling av mätresultat och beräkning av mätosäkerhet.
  • Kursen är avsedd för all laboratoriepersonal som inför kvalitetssäkringsarbetet och eventuellt ackrediteringen bör ha nytta av ökade kunskaper i statistik.
  • Kurslitteratur är Rapport 3372 från Naturvårdsverket, den så kallade Trollboken, som vi kompletterar med ett kompendium.
  • Tyngdpunkten ägnas åt statistik och resten fokuserar på skattning av mätosäkerhet. Dock går de båda ämnesområdena ofta in i varandra.
  • Förkunskaper bör vara praktik från analysarbete och grundkunskaper i matematik.