KEMIKALIE HANTERING PÅ LABORATORIET

  • Den här utbildningen skall ge ökad kunskap om vilka produkter som hanteras i det dagliga arbetet samt hur dessa skall hanteras, märkas och förvaras för att minimera arbetsmiljöriskerna. Hur ser lagstiftningen och och var hittar man relevant information för det löpande arbetet av riskbedömningar.
  • Lärare: Birgitta Gustafsson, Kemikompassen
  • Plats: ute hos kund
  • Omfattning: 1 dag
  • Pris:

Undervisningsform:

  • Teori varvas med gruppdiskussioner och övningsuppgifter