Seminarier

Kemistutbildarnas seminarier

Seminarierna planeras och genomför med fokus pÄ en speciell teknik eller ett branschaktuellt Àmne. VÄrt mÄl Àr att erbjuda en blandning av teoretiska och praktiska kunskaper genom att bjuda in experter men ocksÄ de som anvÀnder instrumenten i sin dagliga verksamhet. Genom att Àven att erbjuda föredrag av anvÀndare och kollegor inom respektive bransch för att fÄ inblick i utmaningar/problem och projekt som genomförs ute pÄ företag.

Boka online

17th Nordiska anvÀndar mötet för AAS, ICP-AES och ICP-MS

Om programmet

Syftet med mötet Àr att skapa ett forum för erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och nÀtverksbygge pÄ omrÄdet elementaranalys med AAS, ICP-AES samt ICP-MS. Att skapa en mötesplats för anvÀndare, utvecklare, forskare och teknikleverantörer.

Seminariet riktar sig till alla som arbetar med dessa tekniker och angrÀnsande ÀmnesomrÄden som t ex provupparbetning, mÀtkvalitet, mÀtosÀkerhet samt referensmaterial mm.

Tid

  • 22-24 Oktober 2019

Plats

  • SĂ€röhus
  • SĂ€rö
  • nĂ€ra Landvetter
  • Göteborg
  • Kungsbacka