KURS I ALLMÄN- OCH ANALYTISK KEMI

Kurs i allmän- och analytisk kemi

  • Kursen är avsedd att förbättra de allmänna och analytiska kemikunskaperna hos personal på driftlaboratorier. Föreläsningar varvas med övningsuppgifter.
  • Kursen är företagsspecifik och går i kundens lokaler med befintlig utrustning. Deltagarantalet bör vara minst åtta.
  • Lärare: Professor Ragnar Bye, Universitetet i Oslo
  • Kursen bör hållas hos kunden med ett deltagarantal på minst åtta personer. Begär offert.