Grundläggande AAS kurs, 5-6 Maj

Grundläggande AAS kurs, 5-6 Maj
27 januari, 2020 camilla

Denna kurs riktar sig till dig som redan har praktiska erfarenheter inom AAS flamteknik men där kunskaperna behöver uppdateras. Den ger en kompetenshöjning som leder till att instrumenten kan utnyttjas effektivare med bättre resultat. Kontakta oss för ett mer detaljerat program, pris och var kursen kommer genomföras.