Portfolio

 • portfolio

  KURS I GRUNDLÄGGANDE LABORATORIETEKNIK, 2 DAGAR

  kursen riktar sig till både ny och mer erfaren laboratoriepersonal som behöver en uppdatering av grundläggande laboratorieteknik. Målet med kursen…

  by
 • portfolio

  GRUNDLÄGGANDE KURS I AAS, 2 DAGAR

  Kursen riktar sig till dem som redan har praktiska erfarenheter inom AAS flamteknik men där kunskaperna behöver uppdateras. Den ger…

  by
 • portfolio

  TEORETISK KURS I METODUTVECKLING INOM ICP-TEKNIKEN

  Teoretisk kurs i metodutveckling inom ICP-Tekniken Kursen vänder sig till dem som redan har praktiska erfarenheter av ICP och behöver…

  by
 • portfolio

  TEORETISK KURS I TITRERMETODER

  Teoretisk kurs i Titrermetoder Titrering används fortfarande för noggrann bestämning av huvudkomponenter. Titrering kan automatiseras på ett förhållandevis enkelt sätt. Kursen…

  by
 • portfolio

  TEORETISK KURS I UPPSLUTNINGSMETODER

  Teoretisk kurs i uppslutningsmetoder Kursens mål är att ge en inblick i olika metoder för uppslutning av prover. Val av…

  by
 • portfolio

  TEORETISK KURS I METODUTVECKLING INOM AAS-FLAMTEKNIKEN

  Teoretisk kurs i metodutveckling inom AAS-Flamtekniken Kursen riktar sig till dem som redan har praktiska erfarenheter inom AAS flamteknik och…

  by
 • portfolio

  TEORETISK KURS I METODUTVECKLING INOM AAS-GRAFITUGNSTEKNIKEN

  Teoretisk kurs i metodutveckling inom AAS-Grafitugnstekniken Kursen riktar sig till dem som redan har praktiska erfarenheter inom AAS grafitugn och…

  by
 • portfolio

  KURS I LABORATORIESTATISTIK

  Kurs i statistisk behandling av mätdata En endagskurs för laboratoriepersonal i statistisk behandling av mätresultat och beräkning av mätosäkerhet. Kursen…

  by
 • portfolio

  QA-KURS FÖR LABORATORIEPERSONAL

  Kvalitetssäkring och ackreditering i laboratorier En tvådagarskurs som ger ingående kunskaper om hur kvalitetssäkring fungerar i laboratorier och om hur …

  by
 • portfolio

  KEMIKALIE HANTERING PÅ LABORATORIET

  Den här utbildningen skall ge ökad kunskap om vilka produkter som hanteras i det dagliga arbetet samt hur dessa skall…

  by
 • portfolio

  GRUNDLÄGGANDE KURS I GASKROMATOGRAFI

  Grundläggande kurs i gaskromatografi 2-dagars kurs i gaskromatografi som behandlar grundläggande teori, injektorer och injektionstekniker, detektorer, kolonner och stationärfaser, kvalitativ…

  by
 • portfolio

  KURS I ALLMÄN- OCH ANALYTISK KEMI

  Kurs i allmän- och analytisk kemi Kursen är avsedd att förbättra de allmänna och analytiska kemikunskaperna hos personal på driftlaboratorier.…

  by
 • portfolio

  KURS FÖR LABORATORIEPERSONAL I STATISTISK BEHANDLING AV MÄTRESULTAT OCH BERÄKNING AV MÄTOSÄKERHET

  Kurs för laboratoriepersonal i statistisk behandling av mätresultat och beräkning av mätosäkerhet Kursen är avsedd för all laboratoriepersonal som inför…

  by